Mzdová a personální agenda

Společnost Dapox, s.r.o. zajišťuje veškeré vedení mzdové agendy. Výkazy pro všechny instituce a to jak průběžné, tak související s ročním vyučtováním dani. Vedení personální agendy od vzniku pracovního poměru až po jeho ukončení včetně všech oznamovacích povinností pro instituce. Poradenství v případě zaměstnávání cizích státních příslušníků.

Podklady pro nástup/výstup zaměstnance

• Vyhotovení pracovní smlouvy
Stanovení hrubé mzdy
Kalkulace čisté mzdy
• Přihlášení zaměstnance u ČSSZ, přihlášení u zdravotní pojišťovny
• Příprava ukončení pracovního poměru
• Vystavení zápočtového listu
• Odhlášení zaměstnance u ČSSZ, odhlášení u zdravotní pojišťovny
• Potvrzení o příjmech zaměstnance
• Zastupování při kontrolách

Výpočet mezd

Výpočet mezd pro HPP
Výpočet mezd pro dohody o provedení práce
Výpočet mezd pro dohody o pracovní činnosti

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

• Na základě vyplacené mzdy v uplynulém roce každému zaměstnanci

Sestavování přehledů

• Zpracování a odeslání výkazů pro ČSSZ, zdravotní pojišťovny
• Komunikace s kontaktní úřední osobou

Zastoupení při kontrolách na úřadech

• ČSSZ
• Zdravotní pojišťovna
• FÚ – kontrola daně z příjmu ze závislé činnosti, srážková daň

Další agenda v souvislosti se zaměstnanci

• Splátky půjček formou odečtu z vyplacené mzdy
• Jiné srážky ze mzdy například exekuce
• Penzijní pojištění
• Používání firemních vozidel pro soukromé účely

Služby

Společnost Dapox, s.r.o. Vám nabízí profesionální pomoc se mzdovou evidencí a zaměstnaneckou agendou.

Zajišťujeme pro Vás komplexní služby v oblasti mzdové evidence a personalistiky.

Zpracujeme pro Vás pracovní smlouvy, veškeré registrace zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a ČSSZ.

Zpracujeme pro Vás mzdy, veškeré zákonné odvody, formuláře pro finanční úřad i roční zúčtování daně.

Na základě plné moci Vás zastoupíme při kontrolách či jiných jednáních na příslušných úřadech.

Neváhejte nás kontaktovat.
Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy.
Působíme v regionu Moravskoslezský kraj, Třinec, Český Těšín, Frýrek Místek, Havířov, Ostrava.