Vedení účetnictví a daňové evidence

Společnost Dapox, s.r.o., na základě dohody s klientem zpracovává a zajišťuje kompletní vedení účetnictví a daňové evidence, včetně všech navazujících služeb jako přechod z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví a naopak, vyhotovení daňových přiznání, přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny.
Klienty informujeme o výsledcích hospodaření potřebné k řízení společnosti.

Vedení účetnictví

Vedeme podvojné účetnictví včetně přiznání a roční účetní uzávěrky.

Daňová evidence, jednoduché účetnictví

Pro menší firmy, fyzické osoby s příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Firmy, které vedou daňovou evidenci, nesmí být zapsány v obchodním rejstříku a jejich obrat v rámci podnikatelské činnosti nesmí překročit za bezprostředně předcházející kalendářní rok sumu 25 000 000Kč.
Taktéž nesmí být účastníky sdružení bez právní subjektivity pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je povinen vést účetnictví.

Účetní doklady

Společnost Dapox, s.r.o. kontroluje formální správnost a náležitost účetních dokladů, aby byla zajištěna jejich daňová uznatelnost.

Daně a výkazy

Společnost Dapox, s.r.o. vyhotovuje přiznání k DPH, k silniční dani, k dani z nemovitostí a dalším průběžně placeným daním. Toto patří k naši standardní účetní činnosti. Společnost Dapox, s.r.o. zajistí, že klient vždy dodrží veškeré lhůty, které stanoví zákon o účetnictví a daňové zákony pro daňové, účetní a finanční výkazy.

Služby

Společnost Dapox, s.r.o. zajišťuje komplexní a profesionální služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence.

Zaměstnanci společnosti Dapox, s.r.o. díky neustálému vzdělávání a sledování novinek jsou schopni nabídnout profesionální služby v oblasti účetnictví.

Nabízíme Vám zpracování účetních dokladů roční účetní závěrky, výkazy, evidence majetku a mnoho dalších.

Neváhejte nás kontaktovat.
Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy.
Působíme v regionu Moravskoslezský kraj, Třinec, Český Těšín, Frýrek Místek, Havířov, Ostrava.